Rykkinn_senter_toppbilder

Forhåndsstemming
 

Nå kan du avgi forhåndstemme for
Stortings- og Sametingsvalget 2017
på Rykkin senter. 

TID:
MAN.–FRE. 10.–25. AUG. Kl. 10–18
Lørdag 26. aug. KL. 10–18
MAN.–FRE. 28. AUG.–8. SEPT. Kl. 10–20

STED: 
Rykkin senter, underetasjen v/BIBLIOTEKET


valg